Language

KALENDER

Lördag 19 April 2014
18:00 - Påskkonsert.
Varmt välkommen till vår stora påskkonsert i Pingstkyrkan Västerås!
Församlingens sångare och musiker bjuder till en härlig kväll med mycket go sång och musik i påskens tecken.

Ansvarig för konserten är Magdalena Forsberg.
Söndag 20 April 2014
10:30 - Gudstjänst med dop.
Vi firar den Uppståndne med en festgudstjänst. I gudstjänsten finns förutom predikan av pastor Daniel Alm lovsång, musik och bön, söndagsskola för alla barn och gott fika.
Måndag 21 April 2014
10:00-12:00 - Påskbrunch.
Det dukas upp en god påskbrunch.
Värdar är Kerstin och Michael Strandh. Varmt välkommen till Mötesplats Almelundsgatan 2.

Kostnad för påskbrunchen är 50:- och du får jättegärna anmäla dig i förväg genom att skicka ett mail till: mötesplats
@vasteras.pingst.se
Tisdag 22 April 2014
09:30 - Handarbetarna Sy och Sticka.
15:00 - Bara Vara.
Onsdag 23 April 2014
12:00-13:00 - Sopplunch.
13:00 - Lunchbön.
14:00 - Mission i Världen.
Tema "Marco Polo" med Samuel Persson.
Torsdag 24 April 2014
19:00 - Medlemskurs del 1.
En kurs för dig som vill veta mer om församlingen. För anmälan 021-17 19 00.
Fredag 25 April 2014
20:00 - OC Kyrkan.
Lördag 26 April 2014
14:00 - Gudstjänst amarinja/tigrinja.
14:00-18:00 - Andens gåvor i funktion.
Gemensam dag med Vallbykyrkan. Inbjuden talare: Johnny Foglander. Anmälan på hemsidan.
17:00 - Gudstjänst spanska.
Söndag 27 April 2014
10:30 - Gudstjänst.
Predikan: Johnny Foglander "Andens gåvor i funktion"
Gideoniterna medverkar med bibelavskiljning. Söndagskul för barn 0-13 år. Café och gemenskap.