Language
Onsdag 3 September 2014
06:00 - Morgonbön.
12:00 - Sopplunch.
13:00 - Lunchbön.
14:00 - Dagträff.
"Läkande nåd". Lasse Andersson & Lisen Åberg sjunger och talar.
Torsdag 4 September 2014
06:00 - Morgonbön.
19:00 - Internationellt café.
Medv. Esko Pakarinen, Himlaton
Fredag 5 September 2014
06:00 - Morgonbön.
20:00 - OC.
Lördag 6 September 2014
14:00 - Etiopisk/eritreansk gudstjänst.
17:00 - Spansk gudstjänst.
Söndag 7 September 2014
10:30 - Gudstjänst.
"En sund själ", predikan Daniel Alm, tolkning. Uppstart av konfa. Efter gudstjänsten cafésamtal: Val 2014 med politiker Anders Teljebäck S, Elisabeth Unell M, Magnus Edström MP, Amanda Agestav KD. Samtalsledare Hans-Göran Patring.
15:00 - Finsk gudstjänst.
16:00 - Gudstjänst i Skultuna.
Måndag 8 September 2014
06:00 - Morgonbön.
18:30 - Församlingsbön.
(drop-in från 18:00)
Tisdag 9 September 2014
06:00 - Morgonbön.
09:30 - Pinglan.
Öppen förskola
15:00 - Bara Vara.
Fritids
17:30 - Dansgrupp.
Åk 1-4
18:00 - Konfa.
Onsdag 10 September 2014
06:00 - Morgonbön.
09:30 - Pinglan öppen förskola.
12:00 - Sopplunch.
13:00 - Lunchbön.
14:00 - Missionen i fokus.
"Biblar till onådda folk". Curt Gustavsson, Institutet för bibelöversättning
Torsdag 11 September 2014
06:00 - Morgonbön.
09:30 - Pinglan öppen förskola.
17:10 - Dansgrupp.
åk 5-7