Language
Lördag 1 November 2014
14:00 - Etiopisk/eritreansk gudstjänst.
Söndag 2 November 2014
10:30 - Gudstjänst med nattvard.
"En sund själ", predikan Ryan Walters, tolkning. Välkomnande av nya medlemmar. Söndagskul för barn 0-13 år, café.
15:00 - Finsk gudstjänst.
16:00 - Gudstjänst i Skultuna.
Nattvard
16:00 - Gudstjänst i Norberg.
Dop och nattvard
Måndag 3 November 2014
18:00 - Församlingsbön.
Drop-in
Tisdag 4 November 2014
09:30 - Pinglan.
Babyrytmik
09:30 - Handarbetarna.
15:00 - Bara vara.
Fritids
17:30 - Dansgrupp.
Åk 1-4
19:00 - Samtalskväll.
Vid företagarnätverkets träff samtalar Ingemar Skogö och Daniel Alm om "Erfarenheter av ledarskap under brandbekämpningen"
Onsdag 5 November 2014
09:30 - Pinglan.
Öppen förskola
12:00 - Sopplunch.
13:00 - Lunchbön.
14:00 - RPG.
Höstmöte i Ansgarskyrkan
Torsdag 6 November 2014
09:30 - Pinglan.
babyrytmik
17:10 - Dansgrupp.
Åk 5-7
19:00 - Internationellt café.
Medv. Gabriel Nshimirimana med team
Fredag 7 November 2014
17:00 - Praise Party.
20:00 - OC.
Lördag 8 November 2014
14:00 - Etiopisk/eritreansk gudstjänst.
Söndag 9 November 2014
10:30 - Gudstjänst med barnvälsignelse.
"En sund själ", predikan Daniel Alm, tolkning. Söndagskul för barn 0-13 år, café
15:00 - Finsk gudstjänst.
18:00 - Ekumenisk bön i Bäckbykyrkan.